COMUNICAT – În ziua de 22 februarie 2014, a avut loc la Belgrad, în organizarea Uniunii Avocaţilor din Serbia, o sesiune solemnă …

COMUNICAT – În ziua de 22 februarie 2014, a avut loc la Belgrad, în organizarea Uniunii Avocaţilor din Serbia, o sesiune solemnă …

05 martie 2014

COMUNICAT

În ziua de 22 februarie 2014, a avut loc la Belgrad, în organizarea Uniunii Avocaţilor din Serbia, o sesiune solemnă, ocazionată de cea de a 162-a aniversare a adoptării primei legi a profesiei de avocat.

În acest cadru a fost semnat Memorandumul de Înţelegere dintre organismele profesionale ale ambelor ţări, eveniment care se înscrie în practica Uniunii Naţionale a Barourilor din România de încheiere a unor astfel de acorduri, concretizată până în momentul de faţă prin semnarea unor acorduri similare cu organismele profesionale reprezentative din Ungaria şi Republica Moldova. Principalele prevederi ale Memorandumului se referă la dezvoltarea colaborării în domeniile specifice profesiei de avocat, prin promovarea schimburilor de materiale şi documentaţie, facilitarea contactelor directe între barouri şi între formele de exercitare ale profesiei, precum şi prin conlucrarea în vederea identificării unor poziţii comune în cadrul manifestărilor şi a sesiunilor de lucru ale organizaţiilor internaţionale în care ambele părţi au calitatea de membri (CCBE, UIA, IBA).

Sesiunea solemnă s-a desfăşurat în prezenţa Primului Ministru şi a Ministrului justiţiei al Serbiei, a reprezentanţilor unor organisme profesionale din 12 state europene, a peste 400 de avocaţi din Serbia, precum și a reprezentanților presei.

Distribuie prin: