● Dăm publicității materialul intitulat “Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Întrebări şi Răspunsuri pentru Avocaţi”, redactat sub egida Consiliului Barourilor Europene (CCBE)…

● Dăm publicității materialul intitulat “Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Întrebări şi Răspunsuri pentru Avocaţi”, redactat sub egida Consiliului Barourilor Europene (CCBE)…

2 iunie 2014

Dăm publicității materialul intitulat “Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Întrebări şi Răspunsuri pentru Avocaţi”, redactat sub egida Consiliului Barourilor Europene (CCBE).

Materialul constituie un ghid destinat avocaţilor care intenţionează să aducă un caz în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi conţine informaţii şi sfaturi practice pentru:

1.  procedurile în fata instanţelor naţionale înainte de aducerea cazului în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;

2. procedurile în faţa Curţii;

3. procedurile de aplicare a hotărârilor Curţii.

Materialele originale în limbile engleză si franceză pot fi consultate aici: EN / FR

Distribuie prin: