● S-a înaintat către CSM Proiectul privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi din perspectiva Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni

● S-a înaintat către CSM Proiectul privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi din perspectiva Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni

23 iunie 2014

“DOMNULUI JUDECĂTOR DR. ADRIAN BORDEA
PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Stimate domnule preşedinte,

În realizarea unei culturi juridice noile perspective instituţionale ale dreptului penal material şi procesual penal permit o pregătire comună ale judecătorilor şi avocaţilor.
Astfel, dinamica raporturilor din perspectiva deontologiilor profesionale distincte şi complementare dau posibilitatea dezvoltării unor profiluri juridice, în care dialogul comunicării se axează pe aplicarea concretă  a interpretării şi aplicării legii.
a. De asemenea, întocmirea unor ghiduri de bune practici în concretizarea măsurilor premergătoare şedinţelor de judecată, şedinţe de judecată şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti destinate justiţiabililor. ( implicarea INPPA, CSM, reprezentantul României la CCJE )
b. Totodată, elaborarea unui Ghid deontologic comun judecători – avocaţi care să cuprindă norme deontologice vizând cele două profesii, ceea ce ar reprezenta o premieră în asigurarea unui act de justiţie european. ( implicarea INPPA, CSM, reprezentantul României la CCJE )

c. Elaborarea unei broşuri care să cuprindă toate temele discutate şi intervenţiile speakerilor în vederea valorificării unitare a prezentărilor, discuţiilor. ( implicarea INPPA, CSM, reprezentantul României la CCJE ).
Materialele se vor publica şi bilingv ( engleză- română şi franceză-română ) într-un număr de exemplare stabilit, în funcţie de resursele bugetare.

Participanţi grupuri de judecători şi avocaţi  de circa 80 persoane la fiecare conferinţă ( judecători şi avocaţi ).

Asigurarea transmisiei video de către partener media Juridice. Ro pentru asigurarea unui feedback al celor discutate şi în celelalte profesii juridice.

Pe fiecare conferinţă se impune a fi făcută o evaluare din partea participanţilor, chestionar elaborat de către INPPA, CSM şi reprezentantul României la CCJE.

Astfel, propun ca experienţa primei conferinţe desfăşurate să fie valorificată în alte conferinţe regionale din perspectiva noilor coduri penal şi de procedură penală şi Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni astfel:
–    UNBR, INPPA, reprezentantul României la CCJE, CSM şi Baroul Vâlcea, Baroul Dolj, Baroul Gorj, Baroul Olt, Baroul Piteşti şi Curtea de Apel Piteşti şi Curtea de Apel  Craiova la data de 3 octombrie 2014 la Râmnicu Vâlcea cu tema : Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de drepturi şi libertăţi. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor;

–    UNBR, INPPA, reprezentantul României la CCJE, CSM şi Baroul Braşov, Baroul Tg. Mureş, Baroul Ploieşti şi Curtea de Apel Braşov, Curtea de Apel Tg. Mureş, Curtea de Apel Ploieşti la data de 31 octombrie 2014 la Braşov cu tema: Infracţiuni de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de cameră preliminară. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor;

–    UNBR, INPPA, reprezentantul României la CCJE, CSM şi Baroul Alba, Baroul Sibiu, Baroul Hunedoara şi Curtea de Apel Alba Iulia la data de 14 noiembrie 2014 la Alba Iulia cu tema: Individualizarea pedepselor. Circumstanţe atenuante. Circumstanţe agravante. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Garanţii ale dreptului la apărare în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor;

–    UNBR, INPPA, reprezentantul României la CCJE, CSM şi Baroul Cluj, Baroul Sălaj, Baroul Maramureş, Baroul Oradea  şi Curtea de Apel Cluj la data 16 ianuarie 2015   la Cluj, cu tema: Infracţiuni contra persoanei: agresiunea asupra fătului, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei şi aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de cameră preliminară. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor;

–    UNBR, INPPA, reprezentantul României la CCJE, CSM şi Baroul Constanţa, şi Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Constanţa la data de 13 februarie 2015 la Constanţa, cu tema: Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor;

–    UNBR, INPPA, reprezentantul României la CCJE, CSM şi Baroul Timiş şi Curtea de Apel Timişoara  la data de 13 martie 2015 la Timişoara cu tema:Minoritatea. Răspunderea persoanei juridice. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorilor şi avocaţilor în cursul procesului penal;

–    UNBR, INPPA, reprezentantul României la CCJE, CSM şi Baroul Suceava, Iaşi, Bacău şi Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Iaşi şi Curtea de Apel Bacău la data de 27 martie 2015 la Suceava cu tema: Garanţiile dreptului la apărare în cursul procesului penal. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor.

Avocat dr. Florea Gheorghe                      judecător dr. Rodica Aida Popa
Preşedintele UNBR                                   ÎCCJ- reprezentantul României la CCJE”

Distribuie prin: