Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Seminar naţional – Libertatea de exprimare – Bucureşti (România) 18-19 aprilie 2019 în cadrul PROIECTULUI e-NACT (763875) e-Learning National Active Charter Training

Seminar naţional – Libertatea de exprimare – Bucureşti (România) 18-19 aprilie 2019 în cadrul PROIECTULUI e-NACT (763875) e-Learning National Active Charter Training

15 aprilie 2019

JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-04

PROIECT e-NACT (763875)

e-Learning National Active Charter Training

Seminar naţional – Libertatea de exprimare – Bucureşti (România)

18-19 aprilie 2019

Program

Lucrările seminarului se vor desfăşura, în ambele zile, la sediul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Bucureşti, Str. Vulturilor nr. 23, sector 3

18 aprilie

09.30-10.00       Înregistrare

10.00-10.20        Salut de deschidere | Prezentare general a proiectului e-NACT

Reprezentant al UNBR | Raluca Bercea, coordonator naţional al proiectului

10.20-11.10         Prezentare key note 1 şi discuţii

Federica Casarosa (European University Institute Florence) – Demersul
european de reglementare a discursului urii în mediul on-line. Balanţa
între protecţia efectivă şi cea eficientă

11.10-12.00          Prezentare key note 2 şi discuţii

Roxana Rizoiu, Institutul Naţional al Magistraturii – Dreptul avocatilor la
libera exprimare astfel cum reiese din jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului

12.00-12.30          Pauză de cafea

12.30-13.30          Prezentare key note 3 şi discuţii

Monica Cercelescu, UNBR – Protecția libertății de exprimare în contextul
eforturilor statelor de combatere a conținutului ilegal şi dăunător pe
internet

13.30-15.00          Prânz

15.00-16.00          Prezentare key note 4 şi discuţii

Raluca Bercea, INPPA – CEDO sau CDFUE?

16.00-16.30          Coffee break

16.30-17.10          Caz ipotetic 1 – discuţie de grup (1, 2)

Ioana Şoldea, Anca Ghencea, lectori INPPA în drept european

17.10-17.40          Sesiune comună şi raporturile grupurilor de lucru

Cocktail

19 Aprilie

9.30-10.00            Înregistrare

10.00-10.50          Rita de Brito Gião Hanek (European University Institute Florence) –
Limitele libertăţii de exprimare: dreptul penal şi dialogul între judecători

10.50-11.30          Caz ipotetic 2 – discuţie de grup (1, 2)

Ioana Şoldea, Anca Ghencea, lectori INPPA în drept european

11.30-12.10          Caz ipotetic 3 – discuţie de grup (1, 2)

Ioana Şoldea, Anca Ghencea, lectori INPPA în drept european

12.10-12.30          Sesiune comună şi raporturile grupurilor de lucru

12.30-13.00          Concluzii

13.00-13.30          Prânz


Download PROGRAM DOCX / PDF