Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR în zilele de 06 – 07 iunie 2019 cu începere de la orele 9,00 la București

Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR în zilele de 06 – 07 iunie 2019 cu începere de la orele 9,00 la București

26 aprilie 2019

U.N.B.R.
Nr. 136-DIV-2019
Data: 23/04/2019

 

ANUNȚ

          În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii nr. 430 / 23 martie 2019 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România,

se convoacă

CONGRESUL AVOCAȚILOR

 în ziua de 6 iunie 2019 cu începere de la orele 9,00 la ”Sala Dalles” – Universitatea Populară Ioan I. Dalles, Bulevardul N. Bălcescu nr. 18, sector 1, municipiul București și în ziua de 7 iunie 2019 cu începere de la orele 9,00 la sala RONDA situată la etajul 1 a Hotelului Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1, municipiul București,

cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.);

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.);

3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2018 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2019;

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2018 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2019;

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R.;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A.;

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină;

8. Analiza rapoartelor și a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;

9. Alegerea membrilor Consiliului U.N.B.R. (alții decât decanii Barourilor);

10. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R.;

11. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a C.A.A.;

12. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Disciplină a U.N.B.R.;

13. Aprobarea modificărilor aduse Statutului profesiei de avocat de către Consiliul U.N.B.R., pe baza mandatului acordat de Congresul avocaților 2018;

14. Propuneri făcute autorităților cu drept de inițiativă legislativă privind profesia de avocat.

15. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.

16. Diverse

P R E Ș E D I N T E ,

 Av. dr. Gheorghe Florea


Download Anunt convocare Congres 2019 publicat in ziar – PDF

Distribuie prin: