Acte ale Consiliului U.N.B.R

Acte ale Consiliului U.N.B.R

Acte ale Consiliului U.N.B.R

30

martie

2020

Hotărârea Consiliul UNBR nr. 58/27.03.2020 privind unele măsuri pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență

Hotărârea Consiliul UNBR nr. 58/27.03.2020 privind unele măsuri pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență

30

martie

2020

Hotărârea Consiliul UNBR nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020

Hotărârea Consiliul UNBR nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020

11

decembrie

2019

Publicăm Hotărârile Consiliului UNBR nr. 37 – 40 și 43 adoptate în ședința din 07 decembrie 2019 care a avut loc la București

Publicăm Hotărârile Consiliului UNBR nr. 37 – 40 și 43 adoptate în ședința din 07 decembrie 2019 care a avut loc la București

7

decembrie

2019

14

noiembrie

2019

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 31 din 09 noiembrie 2019 privind programul (calendarul) de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2020

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 31 din 09 noiembrie 2019 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel națio …

9

noiembrie

2019

Publicăm rezultatele votului pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților care a avut loc în ședința Consiliului UNBR din 09 noiembrie 2019

Publicăm rezultatele votului pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților care a avut loc în ședința Consiliului UNBR din 09 noiembrie …

4

noiembrie

2019

ORDINEA DE ZI a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R., 08-09 noiembrie 2019 – București

ORDINEA DE ZI a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R., 08-09 noiembrie 2019 – București

31

octombrie

2019

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 28/31 octombrie 2019 privind Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea Consiliului de administrație al C.A.A. și a membrilor supleanți

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 28/31 octombrie 2019 privind Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea Consiliului de administrație al C.A.A.

Distribuie prin: