Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Adresa Baroului Cluj nr. 2116/10.09.2014. Urmare a incidentului semnalat de doamna avocat Kapcza Mikolt Krisztina, petrecut în data de 2 septembrie 2014 la Judecătoria Cluj-Napoca, vă comunicăm alăturat Hotărârea nr.186/09.09.2014 privind poziția Consiliului Baroului Cluj și măsurile de protest adoptate. Decan, Av. Mircea Pop

Adresa Baroului Cluj nr. 2116/10.09.2014. Urmare a incidentului semnalat de doamna avocat Kapcza Mikolt Krisztina, petrecut în data de 2 septembrie 2014 la Judecătoria Cluj-Napoca, vă comunicăm alăturat Hotărârea nr.186/09.09.2014 privind poziția Consiliului Baroului Cluj și măsurile de protest adoptate. Decan, Av. Mircea Pop

10 septembrie 2014

Adresa Baroului Cluj nr. 2116/10.09.2014. Urmare a incidentului semnalat de doamna avocat Kapcza Mikolt Krisztina, petrecut în data de 2 septembrie 2014 la Judecătoria Cluj-Napoca, vă comunicăm alăturat Hotărârea nr.186/09.09.2014 privind poziția Consiliului Baroului Cluj și măsurile de protest adoptate. Decan, Av. Mircea Pop

Hotărârea nr. 186 / 09.09.2014 a Consiliul Baroului Cluj reunit în şedinţa din 9 septembrie 20l4, luând în discuţie sesizarea formulată de doamna avocat Kapcza Mikolt Krisztina înregistrând la Baroul Cluj sub nr.2068/03.09.2014 privind incidentul din data de 02.09.2014 ce a avut loc la Judecătoria Cluj-Napoca în cursul dezbaterii dosarului nr.9138/211/2012, judecător Daradics Oana Maria….