Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Publicăm „GHIDUL DE BUNE PRACTICI privind principalele obligații ale avocaților conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)”.

DCAJ: Adresa de răspuns nr. 25905/25906/37288/2017 a Ministerului Justiției privind un nou Protocol pentru onorariile avocaților la asistența juridică din oficiu.

DCAJ: Adresa de răspuns nr. 25905/25906/37288/2017 a Ministerului Justiției privind un nou Protocol pentru onorariile avocaților la asistența juridică din oficiu.

10 mai 2017

Publicăm adresa de răspuns nr. 25905/25906/37288/2017 a Ministerului Justiției, înregistrată la UNBR la nr. 57-DCAJ-2016 din 09 mai 2017 prin care Ministerul Justiției a răspuns la adresa UNBR nr. 57-DCAJ-2016 din 08 mai 2017, adresă cu care s-a solicitat Ministerului Justiției să desemneze o persoană de contact pentru inițierea și realizarea unui nou Protocol privind onorariile pentru asistența juridică din oficiu.