DCAJ: Adresa de răspuns nr. 25905/25906/37288/2017 a Ministerului Justiției privind un nou Protocol pentru onorariile avocaților la asistența juridică din oficiu.

10 mai 2017

Publicăm adresa de răspuns nr. 25905/25906/37288/2017 a Ministerului Justiției, înregistrată la UNBR la nr. 57-DCAJ-2016 din 09 mai 2017 prin care Ministerul Justiției a răspuns la adresa UNBR nr. 57-DCAJ-2016 din 08 mai 2017, adresă cu care s-a solicitat Ministerului Justiției să desemneze o persoană de contact pentru inițierea și realizarea unui nou Protocol privind onorariile pentru asistența juridică din oficiu.