Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

● Adresa Ministerului Justiţiei nr. 96408/24.10.2012

● Adresa Ministerului Justiţiei nr. 96408/24.10.2012

24 octombrie 2012

Publicãm adresa Ministerului Justiţiei nr. 96408/24.10.2012, înregistratã la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 1661/2012 din 29.10.2012 privind situaţia restanţelor la plata onorariilor avocaţilor pentru asistenţa judiciarã, înregistrate la nivelul curţilor de apel.