Altă ordonanță de urgență hibridă care include și impozitarea sumelor încasate cu titlu de bacșiș

Altă ordonanță de urgență hibridă care include și impozitarea sumelor încasate cu titlu de bacșiș

30 aprilie 2015

 

noutati

noutati

  • Altă ordonanță de urgență hibridă care include și impozitarea sumelor încasate cu titlu de bacșiș

Ordonanța de urgență nr 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr.285 din 28.04.2015

În stilul consacrat de actualul Guvern, și această ordonanță de urgență, respective OUG nr. 8/2015 modifică mai multe acte normative, fără legătură unele cu altele, printre care și OUG nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, care prevede  impozitarea sumelor încasate cu titlu de bacșiș.

Bacșișul este definit ca fiind ” orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuţi la art.1 alin.(1) precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar. Bacșișul nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii”.

Se reglementează obligația marcării bacșiș ului pe un bon fiscal distinct.

Agentul economic va putea decide dacă bacșișul înregistrat fiscal și contabil rămâne la dispoziția acestuia sau se distribuie salariaților, potrivit unui regulament propriu de ordine interioară.

Dacă bacșișul rămâne operatorului economic, acesta va fi impozitat ca profit 16% sau 3% în cazul  microîntreprinderilor însă nu va fi cuprins ân sfera TVA. Dacă rămâne angajatului, se va impozita pe venit din alte surse cu 16% și nu va fi taxat din punct de vedere al contribuțiilor sociale.

La solicitarea organelor de control, angajații vor avea obligația de a prezenta sumele de bani aflate asupra lor atunci când se află în incinta în care își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru.

Agentul economic va avea obligația de a asigura înregistrarea banilor personali deţinuţi de angajaţii unităţii într-un registru de bani personali, astfel încât în cazul unui control, eventualele sume de bani în plus, să nu fie justificate ca fiind banii aparținând angajaților.
 

Distribuie prin: