ANUNT – AEGRM-UNBR

ANUNT – AEGRM-UNBR

28 septembrie 2011

ANUNT – AEGRM-UNBR: Ordonanţa de urgenţă nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696/30.IX.2011, modifică şi completează, prin art. I, Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu art. V al O.U.G. nr. 79/2011, înregistrarea în AEGRM a operaţiunilor noi prevăzute de O.G. nr. 89/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va efectua potrivit unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului justiţiei în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 79/2011.
Reproducem textul integral al O.U.G. nr. 79/2011.

Distribuie prin: