ANUNŢ – În atenţia agenţilor împuterniciţi ai UNBR pentru înscrierea formularelor în AEGRM

ANUNŢ – În atenţia agenţilor împuterniciţi ai UNBR pentru înscrierea formularelor în AEGRM

25 octombrie 2011

Vă informăm că de pe server-ul de test de la adresa http://85.120.166.196 poate fi descărcat programul Client Arhivă 2011 (tranzitoriu). Accesul se realizează conform instrucţiunilor care se pot regasi si la adresa server-ului de test.

Noile formulare de aviz de înscriere sunt disponibile pe site-urile http://www.co.romarhiva.ro şi http://www.mj.romarhiva.ro .
Autoritatea de Supraveghere şi Corpul operatorilor ne vor informa cu privire la momentul la care serverele vor fi disponibile. Perioada de testare a noii aplicaţii se prelungeşte până la o dată ce va fi comunicată ulterior în vederea verificării bunei funcţionări şi eliminării unor erori. Vă rugăm să urmăriţi site-urile indicate pentru informații de ultim moment cu privire la momentul intrării in funcțiune a serverelor.

Distribuie prin: