Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul Brașov: Evenimentele profesionale din acest an vor fi organizate sub egida „Centenarul Marii Uniri”

Baroul Brașov: Evenimentele profesionale din acest an vor fi organizate sub egida „Centenarul Marii Uniri”

2 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Brașov din 22 martie 2018 a adoptat, prin Rezoluție, ca toate evenimentele profesionale programate de Barou în acest an, să fie organizate sub egida „Centenarului Marii Uniri”