Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul București: Anunt – În asigurarea cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai I.N.M, Baroul București mulțumește pentru buna cooperare şi sprijinul acordat de către formele de exercitare a profesiei care și-au manifestat disponibilitatea şi au asigurat tutorii şi logistica necesară

Baroul București: Anunt – În asigurarea cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai I.N.M, Baroul București mulțumește pentru buna cooperare şi sprijinul acordat de către formele de exercitare a profesiei care și-au manifestat disponibilitatea şi au asigurat tutorii şi logistica necesară

8 mai 2019

Anunt – În asigurarea cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai I.N.M, Baroul București mulțumește pentru buna cooperare şi sprijinul acordat de către formele de exercitare a profesiei care și-au manifestat disponibilitatea şi au asigurat tutorii şi logistica necesară, pentru ca auditorii de justiţie să poată indeplini obiectivele specifice stagiului de practică.

Totodată, Consiliul Baroului București informează avocații indrumători ai practicii auditorilor de justiție că activitatea acestora va fi creditată cu 10 puncte de pregătire profesională [… citește mai mult]