Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul Cluj: IBA Annual Conference – Roma, 7-12 octombrie 2018

Baroul Cluj: IBA Annual Conference – Roma, 7-12 octombrie 2018

5 iulie 2018

Dear Colleague,

We are delighted to announce that registration for the IBA Annual Conference in Rome, Italy on 7-12 October 2018 is now open.

We are contacting you to request your assistance with the promotion of the Conference to your members, to ensure they do not miss out on the opportunity to attend.

If you are able to include information about the IBA Annual Conference on your website or in email marketing to your members that would be greatly appreciated. More information on the Conference is available on our website and in the programme [… read more]