Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul Cluj: Memoriu instanțe

Baroul Cluj: Memoriu instanțe

22 august 2018

Publicam spre informare memoriul înaintat de Consiliul Baroului Cluj ca urmare a sesizărilor înaintate de membri ai Baroului Cluj cu privire la dificultățile întâmpinate în exercitarea profesiei în perioada vacanței judecătorești […citeşte mai mult]