Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Aducem la cunoștință, pe această cale, avocaților și tuturor autorităților publice adresa Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale privind, cităm: ”… o rețea de falsificare de documente care are ca scop obținerea atestării calității de avocat pe teritoriul spaniol pentru cetățeni din spațiul Uniunii Europene, în special cetățeni italieni.”

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează Conferința “Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri ” – Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Balanescu” str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează Conferința “Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri ” – Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Balanescu” str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

2 martie 2018

PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 – 2018’’

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferința:

“APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI”

care va avea loc în data de Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Bălănescu”

str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

PROGRAM CONFERINȚĂ:

Secţiunea de drept penal/procesual penal

9.30 – 9.30 Înregistrarea participanților

9:30 – 12:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor:

Penal şi procedură penală:

Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept public, Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Dreptul la apărare în actuala legislație penală.

Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A., membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP;

Temă: Spălarea banilor și evaziunea fiscală.

Civil şi procedură civilă:

Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;

Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept privat;

Dna. jud. dr. Roxana STANCIU – judecător Tribunalul Bucureşti;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Codului de procedură civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

*

Taxa de participare este de 130 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Giurgiu sau în contul Baroului RO94RNCB0145037301590001 deschis la B.C.R. – Sucursala Giurgiu, Cod Fiscal 4145861.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Giurgiu la numerele de telefon: 0246.211.107 sau 0724.674.591.