Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează Conferința “Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri ” – Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Balanescu” str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează Conferința “Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri ” – Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Balanescu” str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

2 martie 2018

PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 – 2018’’

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferința:

“APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI”

care va avea loc în data de Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Bălănescu”

str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

PROGRAM CONFERINȚĂ:

Secţiunea de drept penal/procesual penal

9.30 – 9.30 Înregistrarea participanților

9:30 – 12:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor:

Penal şi procedură penală:

Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept public, Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Dreptul la apărare în actuala legislație penală.

Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A., membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP;

Temă: Spălarea banilor și evaziunea fiscală.

Civil şi procedură civilă:

Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;

Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept privat;

Dna. jud. dr. Roxana STANCIU – judecător Tribunalul Bucureşti;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Codului de procedură civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

*

Taxa de participare este de 130 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Giurgiu sau în contul Baroului RO94RNCB0145037301590001 deschis la B.C.R. – Sucursala Giurgiu, Cod Fiscal 4145861.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Giurgiu la numerele de telefon: 0246.211.107 sau 0724.674.591.

Distribuie prin: