Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul Satu Mare – Comunicat. Adunarea Generală Extraordinară din 16.10.2014 a hotărât cu majoritate de voturi suspendarea protestului iniţiat la 01.10.2014 prin Hotărârea nr.1/A/2014.

Baroul Satu Mare – Comunicat. Adunarea Generală Extraordinară din 16.10.2014 a hotărât cu majoritate de voturi suspendarea protestului iniţiat la 01.10.2014 prin Hotărârea nr.1/A/2014.

17 octombrie 2014

Baroul Satu Mare – COMUNICAT.

Adunarea Generală Extraordinară din 16.10.2014 a hotărât cu majoritate de voturi suspendarea protestului iniţiat la 01.10.2014 prin Hotărârea nr.1/A/2014 cu mandatarea Consiliului Baroului Satu Mare de continuare a discuţiilor cu reprezentanţii instanţelor, parchetelor, CSM şi monitorizarea şi sesizarea oricăror încălcări ale legii privind profesia de avocat de către orice instituţie,autoritate publică, persoane fizice, persoane juridice şi luarea măsurilor corespunzătoare inclusiv reluarea protestului.

Satu Mare, 16.10.2014

D E C A N,
Prin PRODECAN av.Bancea Valeriu Petru