Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul Timiș: Seminar cu tema ”Metode și tehnici de predare a educației juridice în școli și licee”, 14 Aprilie 2018

Baroul Timiș: Seminar cu tema ”Metode și tehnici de predare a educației juridice în școli și licee”, 14 Aprilie 2018

12 aprilie 2018

În ședința din data de 27.03.2018, Consiliul Baroului Timiș a luat act de inițiativa Domnului Avocat Cezar Obârșie și a hotărât organizarea, în parteneriat cu Asociația VeDemJust, a seminarului cu tema ”Metode și tehnici de predare a educației juridice în școli și licee” […citește mai mult]