Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

BULETIN INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul III, Numărul 13, 07 februarie 2017

BULETIN INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul III, Numărul 13, 07 februarie 2017

10 februarie 2017