Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

BULETIN INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul IV, Numărul 14, 25 mai 2017

BULETIN INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul IV, Numărul 14, 25 mai 2017

1 iunie 2017

Publicăm BULETINUL INFORMATIV al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Serie Nouă, Anul IV, Numărul 14, 25 mai 2017

Din cuprins:

Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI PERMANENTE A UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

A. Activitatea Comisiei permanente în ședințe de lucru

1. Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 20 ianuarie 2017
2. Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 17 februarie 2017
3. Ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 22 martie 2017

B. Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între ședințe

Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

1. Ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 18 februarie 2017
2. Ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 23 martie 2017

Partea III: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONGRESULUI AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA 23-25 martie 2017

Partea IV: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA BAROURILOR

Anexe la BULETINUL INFORMATIV Numărul 14, 25 mai 2017:

1. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 207/2017 – Investiții C.A.A. incluse în Programul anual de investiții pentru anul 2017

2. Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 prin care a fost adoptate: Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentul creanțelor contributive și Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A.

  • A. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul de pensii;
  • B. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale;
  • C. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul creanțelor contributive;
  • D. Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 – Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A..

3. Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 112/18.02.2017 – Memorandum privind recunoașterea reciprocă la nivel transfrontalier a pregătirii continue a avocaților (16/09/2016)

4. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 222/23.03.2017 – Regulament de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale U.N.B.R.

5. Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 223/23.03.2017 – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R.