Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-urile de informare juridică (legislație) gratuite pentru avocați.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor
inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

Congresul Avocaților 2017

Prin Hotărârea nr. 213 din 18 februarie 2017 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) s-a decis ca în Congresul avocaților 2017, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. c) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să se dezbată tema „Avocatul și accesul la justiție”. Congresul va avea loc la București în perioada joi, 23 - 25 martie 2017.

Avocații interesați pot transmite la UNBR, prin e-mail ( congres2017@unbr.ro ) - în vederea publicării - articole precum și observații, propuneri, sugestii, etc. cu privire la tema Congresului.


PUBLICĂM DOCUMENTE DE LUCRU ALE CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2017:

1. Programul Congresului avocaților 2017

2. Broșura Uniunii Naționale a Barourilor din România ce cuprinde:

- Anexa „A” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. - Departamentului Protecția profesiei, informare și relații publice
- Anexa „B” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. - Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare
- Anexa „C” la Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. - Activitatea Delegației Permanente a U.N.B.R. la Consiliul Barourilor Europene (C.C.B.E.)

3. Rapoartele barourilor privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

4. Centralizarea chestionarelor online privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

5. Broșura Casei de asigurări a avocaților ce cuprinde: