Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților introduce un criteriu nou pentru calificarea activității independente: persoana fizică să facă parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei

Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților introduce un criteriu nou pentru calificarea activității independente: persoana fizică să facă parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei

24 iunie 2015

În data de 23 iunie 2015, Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților a publicat Raportul asupra proiectului de Lege privind Codul fiscal și a adus o serie de amendamente articolului 7, referitor la definirea termenilor ”activitate dependentă” și activitate ”independentă”.

În definiția dată de Proiectul noului cod fiscal, așa cum a fost amendat de Comisia de buget finanțe, activitate independentă este ”orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 criterii din cele șapte.

1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfăşurare a activității precum și a programului de lucru;

2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulţi clienţi;

3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

7 persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condiţiile legii.

Față de proiectul de lege privind Codul Fiscal votat de Senat, Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților introduce un criteriu nou pentru calificarea activității independente: persoana fizică să facă parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei. În acest fel, posibilitățile de reconsiderare a activității independente în activitate dependentă sunt mai reduse în cazul avocaților și al profesiilor reglementate, în general.

De asemenea, s-au adus clarificări importante acestor criterii, astfel încât să nu dea naștere la interpretări abuzive. La fiecare criteriu se  precizează că este vorba de activitatea ”persoanei fizice” evitându-se referințele la activitate în general, cum era în proiectul inițial. De exemplu, în proiectul inițial, unui dintre criteria era: ” activitatea poate fi desfăşurată pentru unul sau mai mulţi clienţi”. În urma amendamentelor aduse de comisia de buget finanțe, criteriul a fost amendat după cum urmează: ”persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulţi clienţi”.

Astfel se evită și confuziile între activitatea avocaților și activitatea societăților din care fac parte și posibilitățile de reconsiderare a activității independente în activitate dependent sunt diminuate.

Distribuie prin: