Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Comunicat. La rubrica ”Perfectionarea legislatiei profesiei de avocat” sunt publicate propunerile de modificare a Legii 51/1995 și Statutului profesiei de avocat.

Comunicat. La rubrica ”Perfectionarea legislatiei profesiei de avocat” sunt publicate propunerile de modificare a Legii 51/1995 și Statutului profesiei de avocat.

22 octombrie 2018

Comunicat. La rubrica ”Perfectionarea legislatiei profesiei de avocat” sunt publicate propunerile de modificare a Legii 51/1995 și Statutului profesiei de avocat.