Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

COMUNICAT privind ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din zilele de 11 – 12 mai care s-a desfășurat la Sibiu

COMUNICAT privind ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din zilele de 11 – 12 mai care s-a desfășurat la Sibiu

23 mai 2018

Potrivit comunicării făcută în ședința Consiliului UNBR din 16-17 februarie a.c. Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România s-a întrunit în ședință ordinară la Sibiu în perioada 11-12 mai a.c.

Cu același prilej, Comisia Permanentă a invitat la o întâlnire de lucru conducerile barourilor și a filialelor Casei de Asigurări a Avocaților Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Sibiu.

În cadrul întâlnirii de lucru, s-au abordat și s-au analizat următoarele problematici:

Aspecte privind dinamica structurii de vârstă a profesiei în perioada 2010-2017.
Evoluția generală a profesiei în perioada 2011-2018.
Implicarea Barourilor în activitățile de formare profesională a avocaților (2007 – 2018). Evidența participării avocaților la acțiunile de formare profesională. Propuneri. Conlucrarea cu I.N.P.P.A. și centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.
Impactul noilor reglementări privind Casa de Asigurări a Avocaților. Aplicarea programelor informatice in sistemul CAA si a noilor politici contabile. Conlucrarea dintre Consiliile Barourilor și Consiliile de administrație ale Filialelor CAA. Realități și propuneri

La 12 mai, membrii Comisiei Permanente și invitații au participat la o manifestare organizate de Baroul Sibiu și Biblioteca Județeană Astra Sibiu, pentru celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire, prin evocarea împlinirilor înfăptuite de avocații din zona Sibiului.

În cadrul manifestării au susținut prezentări: domnul Silviu Borș, Directorul Bibliotecii Astra, domnul profesor Alexiu Tatu, directorul Arhivelor Statului, sucursala Sibiu și domnul profesor Tiberiu Costăchescu de la Facultatea de Filologie a Universității din Sibiu.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR