Consiliul Barourilor Europene (CCBE) – Memorandum privind recunoașterea transfrontalieră a pregătirii profesionale continue

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) – Memorandum privind recunoașterea transfrontalieră a pregătirii profesionale continue

17 decembrie 2017

Publicăm Memorandumul privind recunoașterea transfrontalieră a pregătirii profesionale continue, intrat în vigoare, semnat de 42 de organizații profesionale membre ale Consiliului Barourilor Europene (CCBE)