Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) – Memorandum privind recunoașterea transfrontalieră a pregătirii profesionale continue

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) – Memorandum privind recunoașterea transfrontalieră a pregătirii profesionale continue

17 decembrie 2017

Publicăm Memorandumul privind recunoașterea transfrontalieră a pregătirii profesionale continue, intrat în vigoare, semnat de 42 de organizații profesionale membre ale Consiliului Barourilor Europene (CCBE)