Constituirea Grupului de lucru privind „Evoluția profesiei de avocat în perspectivă”, format din cei mai tineri membri ai Consiliilor Barourilor din Romania

Constituirea Grupului de lucru privind „Evoluția profesiei de avocat în perspectivă”, format din cei mai tineri membri ai Consiliilor Barourilor din Romania

16 septembrie 2015

Consiliul UNBR, întrunit în şedinţa din 05.09.2015, a hotărât iniţierea şi organizarea consfătuirii naţionale a  celor mai tineri membri ai consiliilor barourilor din România şi ai conducerii executive a UNBR, în vederea constituirii Grupului de lucru consultativ al Consiliului UNBR privind perspectiva evoluţiei profesiei de avocat din România.

În cadrul grupului de lucru, tinerii avocați vor avea ocazia să-și spună cuvântul și să participe la o serie de dezbateri pe marginea direcțiilor strategice ale profesiei de avocat. Aceștia vor comunica în mod constant cu consilierii UNBR astfel încât evoluția profesiei, privită prin prisma tinerei generații,  să fie în permanență pe agenda Consiliului Uniunii.

Comisia Permanentă a UNBR va lua măsuri pentru punerea în practică a proiectului.

Distribuie prin: