Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Dăm publicității adresele de revenire pentru inițierea și realizarea unui nou Protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), Ministerul Justiției și Ministerul Public, conform art. 84, alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

Dăm publicității adresele de revenire pentru inițierea și realizarea unui nou Protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), Ministerul Justiției și Ministerul Public, conform art. 84, alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

18 ianuarie 2019

În continuarea demersurilor constante întreprinse de Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) dăm publicității adresele  de revenire pentru inițierea și realizarea unui nou Protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România  (U.N.B.R.), Ministerul Justiției (M.J.) și Ministerul Public (M.P.), conform art. 84, alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

adresa U.N.B.R. nr. 3-DCAJ-16.01.2019, înregistrată la Ministerul Justiției sub nr. 4520/17.01.2019 și la Ministerul Public sub nr. 69/17.01.2019;
adresa U.N.B.R. nr. 55-DCAJ-16.01.2018, înregistrată la Ministerul Justiției sub nr. 4521/17.01.2019 și la Ministerul Public sub nr. 68/17.01.2019.