Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

Dăm publicității Deciziile de convocare a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR din zilele de 16 și 17 decembrie 2016 care vor avea loc la București

Dăm publicității Deciziile de convocare a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR din zilele de 16 și 17 decembrie 2016 care vor avea loc la București

10 decembrie 2016

Decizia Nr. 96-DP-2016 din 24 noiembrie 2016 a Președintelui UNBR prin care se convoacă ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru ziua de vineri, 16 decembrie 2016, orele 9,30, la Hotel Intercontinental din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Tel: (+4)021/305-1012, Fax: (+4)021/312-0885 (DOCX și PDF);

Decizia Nr. 97-DP-2016 din 24 noiembrie 2016 a Președintelui UNBR prin care se convoacă ședința Consiliului U.N.B.R. pentru zilele de vineri, 16 decembrie 2016 orele 15,00 și sâmbătă, 17 decembrie 2016, orele 09,00 la Hotel Intercontinental din București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1 – București, Tel. +4021/310-2020, Fax: +4021/305-1049 (DOCX și PDF).

Publicăm totodată și următoarele materiale:

– Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină (DOCX și PDF);
– Proiectul Regulamentului – cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor (DOCX și PDF);
– Proiectul Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român (DOCX și PDF).