Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Dăm publicității materiale de lucru, studii, opinii privind viitorul profesiei de avocat în România, inclusiv studii elaborate de entități din alte state

Dăm publicității materiale de lucru, studii, opinii privind viitorul profesiei de avocat în România, inclusiv studii elaborate de entități din alte state

14 martie 2017

Dăm publicității materiale de lucru, studii, opinii privind viitorul profesiei de avocat în România, inclusiv studii elaborate de entități din alte state.

1. Avocaţii ca profesionişti şi cetăţeni: Roluri şi responsabilităţi esenţiale în secolul al XXI-lea (Harvard Law School)

2. Piața de servicii juridice 2030 (Broșura Conferinței Baroului Berlin.2015)