Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-urile de informare juridică (legislație) gratuite pentru avocați.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor
inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

De la Comisia Permanentă a UNBR – ședința din 20 ianuarie 2017

26 ianuarie 2017

În ședința Comisiei Permanente din 20 ianuarie 2017 s-au analizat măsurile organizatorice necesare privind pregătirea desfășurării Congresului avocaților 2017 planificat să se desfășoare în perioada 23 – 25 martie 2017 potrivit, Hotărârii nr. 174/16 decembrie 2016 a Consiliului UNBR.

Președintele UNBR a transmis tuturor decanilor barourilor propunerea Comisiei Permanente privind tematica Congresului.

Comisia Permanentă a luat act și a analizat memoriul înaintat de Baroul Vrancea către Ministerul Justiției sub nr. 5/09.01.2017, transmis direct de decanul Baroului Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în ședință și a comunicat Baroului Vrancea concluziile analizei efectuate.