De la Comisia Permanentă a UNBR – ședința din 20 ianuarie 2017

26 ianuarie 2017

În ședința Comisiei Permanente din 20 ianuarie 2017 s-au analizat măsurile organizatorice necesare privind pregătirea desfășurării Congresului avocaților 2017 planificat să se desfășoare în perioada 23 – 25 martie 2017 potrivit, Hotărârii nr. 174/16 decembrie 2016 a Consiliului UNBR.

Președintele UNBR a transmis tuturor decanilor barourilor propunerea Comisiei Permanente privind tematica Congresului.

Comisia Permanentă a luat act și a analizat memoriul înaintat de Baroul Vrancea către Ministerul Justiției sub nr. 5/09.01.2017, transmis direct de decanul Baroului Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii în ședință și a comunicat Baroului Vrancea concluziile analizei efectuate.