Decizia 45/14.12.2012 a Comisiei Permanente U.N.B.R.

Decizia 45/14.12.2012 a Comisiei Permanente U.N.B.R.

14 decembrie 2012

Publicãm Decizia nr. 45/14.12.2012 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Fondului de Solidaritate al Avocaţilor şi Hotãrîrea nr. 216 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. prin care, în baza Hotãrîrii nr. 11 din 11 iunie 2011 a Congresului Avocaţilor, s-a aprobat funcţionarea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor

În şedinţa din 06.09.2013, Comisia Permanentă a U.N.B.R. a aprobat acordarea unor ajutoare din Fondul de Solidaritate al Avocaţilor în valoare totală de 35.000 lei. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 216/03.12.2011 şi a Deciziei Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2012, deciziile de aprobare a ajutoarelor vor fi supuse ratificării în proxima  şedinţă a Consiliului UNBR.

Distribuie prin: