Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) al UNBR: propuneri privind inițierea discuțiilor necesare încheierii unui nou Protocol între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România.

Publicăm REVENIREA formulată de către Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) al UNBR și transmisă la Ministerul Justiției cu nr. 57-DCAJ-2016 din 09 noiembrie 2016 și înregistrată la Ministerul Justiției la nr. 94903/09.11.2016.

Revenirea a fost formulată la adresa nr. 57-DCAJ-2016 din 07 octombrie 2016 a Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) al UNBR, înregistrată la Ministerul Justiției la nr. 84652/07.10.2016, prin care, sub semnătura Coordonatorului DCAJ, domnul Vicepreședinte av. dr. Petruț Ciobanu a fost transmisă doamnei Raluca Prună, Ministrul Justiției, propunerea inițierii discuțiilor necesare încheierii unui nou Protocol între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România.