Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Examenul de primire în profesie sesiunea septembrie 2016. Hotărâri ale Consiliului UNBR.

Examenul de primire în profesie sesiunea septembrie 2016. Hotărâri ale Consiliului UNBR.

8 iunie 2016