Extinderea listei documentelor care pot fi transmise online în comunicarea cu ANAF

Extinderea listei documentelor care pot fi transmise online în comunicarea cu ANAF

27 februarie 2015

 

noutati

noutati

  • Extinderea listei documentelor care pot fi transmise online în comunicarea cu ANAF

*Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 161 din 17 Februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 0130 din 20.02.2015

Prin serviciul „Spațiul privat virtual” se oferă utilizatorilor posibilitatea de identificare cu certificat digital sau nume-parolă-OTP, modificarea profilului, efectuarea a trei tipuri de cereri de documente, descărcarea a patru tipuri de documente și monitorizarea accesului în sesiuni de lucru securizate. Programul a fost implementat la 15 septembrie 2014, pentru un număr redus de documente (A se vedea newsletter UNBR septembrie: Procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice)

Conform calendarului agreat la nivelul Ministerului Finanțelor Publice cu privire la extinderea serviciului „Spațiul privat virtual”, prin Ordinul 161 din 17 Februarie 2015 sunt incluse în lista documentelor emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului în mod automat a următoarelor decizii de impunere pentru veniturile realizate începând cu anul 2015:

– decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260);

– decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 650).

Distribuie prin: