Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Conferința organizată de CCBE la Paris în data de 21 octombrie 2016, având drept temă Inovația și viitorul profesiei de avocat”

Conferința organizată de CCBE la Paris în data de 21 octombrie 2016, având drept temă Inovația și viitorul profesiei de avocat”

14 martie 2016

Dăm publicității scrisoarea din data de 15.10.2015 adresată de Președinta Consiliului Barourilor Europene (CCBE), doamna Maria Slazak, președinților barourilor membre precum și invitația de participare la Conferința organizată de CCBE la Paris în data de 21 octombrie 2016, având drept temă Inovația și viitorul profesiei de avocat” transmisă de actualul Președinte al CCBE domnul Michel Benichou.