Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Hotărârea nr. 180 din 17 decembrie 2016 a Consiliului UNBR privind aprobarea Regulamentului – Cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor, prevăzut în Anexă

Hotărârea nr. 180 din 17 decembrie 2016 a Consiliului UNBR privind aprobarea Regulamentului – Cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor, prevăzut în Anexă

6 aprilie 2017

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 180

17 decembrie 2016

             În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) și ale art. 77 lit. b) și 79 alin. (2) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 158 lit. b) și art. 160 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat , adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

             având în vedere propunerea Regulamentului – Cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor făcută de Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ), astfel cum a fost adoptată de Grupul de lucru constituit prin 157/03 septembrie 2016,

             ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR),

            Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 17 decembrie 2016, adoptă prezenta:

 HOTĂRÂRE:

           Art. 1 Se aprobă Regulamentul – Cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, barourilor și Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

Art. 3 – DCAJ și barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea Regulamentului-Cadru la cunoștința avocaților și a Serviciilor de Asistență Judiciară și pentru punerea sa în aplicare.

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


DOC / PDF