Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Hotărârea nr. 275 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit pentru manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri

Hotărârea nr. 275 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit pentru manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri

28 august 2017

Hotărârea nr. 275 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri din (1918-2018)


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 275

26 august 2017

În baza dispozițiilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18 februarie 2017, prin care s-a înființat grupul de lucru cu sarcina de a coordona acțiunile UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 265/17 iunie 2017,

Având în vedere decizia Comisiei Permanente cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri (1918-2018),

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 26 august 2017,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 248/25.08.2017 cu privire la activitatea Grupului de lucru constituit de Consiliul UNBR pentru inițierea și coordonarea manifestărilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri (1918-2018).

Art. 2  – La propunerea coordonatorului, se aprobă completarea Grupului de lucru cu următorii:

– domnul avocat consilier Lazăr Gruneanțu, Baroul Timiș;

– domnul avocat consilier George Bogdan Ilea, Decanul Baroului Sălaj.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică barourilor, membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L   U. N. B. R.


Download DOCX / PDF