Update 2: HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 06 – 07 iunie 2019 / 05 octombrie 2019 și Consiliul UNBR din 07 iunie 2019

Update 2: HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 06 – 07 iunie 2019 / 05 octombrie 2019 și Consiliul UNBR din 07 iunie 2019

11 iunie 2019

Hotărâri ale Congresului avocaților din 6 – 7 iunie 2019 și 5 octombrie 2019:

Hotărârea nr. 01 a Congresului avocaților privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2018 și Congresul avocaților 2019) (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 02 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2018 (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 03 a Congresului avocaților privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2019 (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 04 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 05 a Congresului avocaților privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 06 a Congresului avocaților privind alegerea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 07 a Congresului avocaților privind amânarea discutării punctelor de pe ordinea de zi cu privire la Casa de Asigurări a Avocaților (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 08 a Congresului avocaților pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul U.N.B.R. (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 09 a Congresului avocaților prin care se mandatează Consiliul UNBR să analizeze și să fundamenteze din punct de vedere economic și juridic posibilitatea înființării Casei Centrale de Credit și Ajutor a Avocaților (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 10 a Congresului avocaților prin care se mandatează Consiliul UNBR să aprobe rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli al UNBR pentru 2019, prin transferul de sume între capitolele bugetului (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 11 a Congresului avocaților privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/ completarea unor acte normative (DOCX / PDF)

Hotărârea nr. 12 a Congresului avocaților 2019 privind execuția bugetară a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2017 și 2018 și proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii pentru avocați pe anul 2019

Hotărârea nr. 13 a Congresului avocaților 2019 privind alegerea Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților

Hotărârea nr. 14 a Congresului avocaților 2019 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România de a aproba proiectul de buget al U.N.B.R. pe anul 2020

Hotărâri ale Consiliului Uniunii privind alegerea organelor de conducere ale UNBR:

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1 din 07 iunie 2019 privind alegerea Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 2 din 07 iunie 2019 privind alegerea vicepreşedinţilor Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 3 din 07 iunie 2019 privind alegerea membrilor Comisiei permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF)

Distribuie prin: