Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

HOTĂRÂRI și REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018, București

HOTĂRÂRI și REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018, București

27 aprilie 2018

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018:

Hotărârea nr. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2017 și Congresul avocaților 2018) (docx / pdf);

Hotărârea nr. 02 privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2017 (docx / pdf);

Hotărârea nr. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2018 (docx / pdf);

Hotărârea nr. 04 privind execuția bugetară a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2017 și proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii pentru avocați pe anul 2018 (docx / pdf);

Hotărârea nr. 05 pentru invalidarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și ratificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, prin delegare de către Consiliul U.N.B.R. (docx / pdf);

Hotărârea nr. 06 privind completarea componenței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (docx / pdf).

Hotărârea nr. 07 privind recunoașterea dreptului fiecărui avocat de a putea utiliza pe actele juridice care emană de la acesta, în anul Centenarului, “Sigiliul aniversar – avocații români. Centenarul Marii Uniri” (docx / pdf).


REZOLUȚII adoptate de Congresul Avocaților, 20 – 21 aprilie 2018:

Rezoluția Congresului avocaților privind aplicarea și promovarea de către toate autoritățile statului în înfăptuirea justiției a prevederilor legale care consacră rolul avocatului într-o societate democratică (docx / pdf).