Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 23 – 25 martie 2017, București

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 23 – 25 martie 2017, București

28 martie 2017

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 23 – 25 martie 2017, București:

  • HOTĂRÂREA NR. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2016 și Congresul avocaților 2017);
  • HOTĂRÂREA NR. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2016;
  • HOTĂRÂREA NR. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2017;
  • HOTĂRÂREA NR. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2016;
  • HOTĂRÂREA NR. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocați pe anul 2017;
  • HOTĂRÂREA NR. 07 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi ratificarea Statutului Casei de Asigurări a avocaților, prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.
  • HOTĂRÂREA NR. 08 privind completarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România
  • HOTĂRÂREA NR. 09 privind propunerile formulate în cadrul Congresului avocaților 2017