Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În atenţia candidaţilor la examen – Candidații respinși la examenul din data de 3 martie 2019 pot formula contestații la punctaj până cel târziu sambata, 9 martie 2019, ora 15.30

În atenţia candidaţilor la examen – Candidații respinși la examenul din data de 3 martie 2019 pot formula contestații la punctaj până cel târziu sambata, 9 martie 2019, ora 15.30

8 martie 2019

Candidații respinși la examenul din data de 3 martie 2019 pot formula contestații la punctaj după cum urmează:

vineri, 08 martie 2018, orele 15,30 – 20,00;

– personal, la sediul I.N.P.P.A. din str. Vulturilor nr. 23, etajul 2, sector 3;
– prin fax la numărul 021/330.12.97;
– prin email la adresa office@inppa.ro

sâmbătă, 09 martie 2019 pana la orele 15,30;

– prin fax la numărul 021/330.12.97;
– prin email la adresa office@inppa.ro

Contestațiile se vor redacta exclusiv prin utilizarea formularului-tip de mai jos:

Formular depunere contestații: DOCX / PDF