Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea martie 2019

În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea martie 2019

27 februarie 2019

Vă anunțăm că examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea martie 2019, se va desfășura la data de 03 martie 2019 în următoarele locuri de examen:

A. Facultatea de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5 – accesul candidaților se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan (partea din dreapta a Palatului Facultății de Drept)

B. Facultatea de Chimie a Universității din București, B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12 (imobilul din vecinătatea Pieței Universității)

Verificarea îndeplinirii cerințelor stabilite prin Regulamentul de examen urmează a fi publicată cel mai târziu la 28 februarie 2019 împreună cu tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Repartizarea pe săli a candidaților urmează să fie afișată cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. j) din Regulamentul de examen.