Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În atenția tuturor avocaților ! Plata taxelor pentru eliberarea legitimațiilor de avocat tip card CCBE se poate face și online, cu card bancar precum și cu Ordin de plată !

În atenția tuturor avocaților ! Plata taxelor pentru eliberarea legitimațiilor de avocat tip card CCBE se poate face și online, cu card bancar precum și cu Ordin de plată !

18 decembrie 2018

În atenția tuturor avocaților !

Plata taxelor pentru eliberarea legitimațiilor de avocat tip card CCBE către Uniunea Națională a Barourilor din România – U.N.B.R. se poate face și Online precum și prin Ordin de Plată, după cum urmează:


– cu card bancar, după autentificarea în contul avocatului, care poate fi accesat de pe site-ul www.unbr.ro secțiunea <<CONTUL AVOCATULUI>> unde, după autentificare, se află sigla aplicației:

Plata online cu card bancar se face prin intermediul procesatorului de plăți LibraPay iar sumele încasate sunt virate în contul UNBR: IBAN RO70BREL0002001794420100  deschis la Libra Internet Bank;


– cu Ordin de Plată, în contul IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 deschis la BRD – Academiei-București,

Titular de cont Uniunea Națională a Barourilor din România – U.N.B.R., Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5 Sector 5 – Bucureşti, Cod Fiscal RO 4315974