Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În cadrul Proiectului e-NACT, publicăm ”Handbook on the Techniques of Judicial Interactions in the Application of the EU Charter” (Manual privind tehnicile de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE)

În cadrul Proiectului e-NACT, publicăm ”Handbook on the Techniques of Judicial Interactions in the Application of the EU Charter” (Manual privind tehnicile de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE)

11 martie 2019

În cadrul Proiectului e-NACT, publicăm ”Handbook on the Techniques of Judicial Interactions in the Application of the EU Charter” (Manual privind tehnicile de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE) – versiune provizorie în limba engleză


Download Manual format DOCX / PDF