Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

INFORMARE privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanta juridică în dreptul românesc, în zilele de 24 și 25 mai 2018

INFORMARE privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanta juridică în dreptul românesc, în zilele de 24 și 25 mai 2018

17 mai 2018

INFORMARE

privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanta juridică în dreptul românesc, în zilele de 24 și 25 mai 2018

         

Examenul se va desfășura după următorul program:

Data: Ora începerii: Proba:

Durata:

Obs.
24.05.2018 10:00 Examen scris la disciplinele „organizarea şi exercitarea         profesiei de avocat”, „drept civil” şi „drept procesual civil”

3 ore

Fiecare materie de examen constituie probă distinctă, având alocat un timp de 1 oră.
24.05.2018 13:30 Examen oral la materia „drept civil”
24.05.2018 14.30 Examen oral de verificare a cunoștințelor de limba română
25.05.2018 10:00 Examen scris la disciplinele „drept penal” şi„drept procesual penal”

2 ore

Fiecare materie de examen constituie probă distinctă, având alocat un timp de 1 oră.
25.05.2018 12:00 Examen oral la materia „drept penal”

Toate probele din cadrul examenului se desfășoară la etajul 2, camera E 24 din Palatul de Justiție, Splaiul Independentei nr 5, Sector 5, Cod 050091, București.

 

C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă