Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Informare privind Registrele Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995

Informare privind Registrele Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995

21 mai 2018

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 325/17.02.2018 s-au aprobat regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea a fost comunicată membrilor Consiliului UNBR, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcționare a UNBR şi de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/8.07.2011, fiind afișată pe pagina web a UNBR la data de 27.02.2018.

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018, Registrele Naționale ale Avocaților Români se pun în funcțiune după 90 de zile de la data publicării Hotărârii.