Interdicţia dobândirii calităţii de operator /agent care efectuează înregistrarea avizelor de înscriere în AEGRM pentru persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilate care stă la baza înscrierii sau în avizul de înscriere

Interdicţia dobândirii calităţii de operator /agent care efectuează înregistrarea avizelor de înscriere în AEGRM pentru persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilate care stă la baza înscrierii sau în avizul de înscriere

31 august 2015

 

noutati

noutati

  • Interdicţia dobândirii calităţii de operator /agent care efectuează înregistrarea avizelor de înscriere în AEGRM pentru persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilate care stă la baza înscrierii sau în avizul de înscriere

 
Legea nr. 202 din 16 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Publicată în  Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015

Legea nr. 202/2015 instituie o  interdicţie cu privire la dobândirea calităţii de operator /agent  care efectuează înregistrarea avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pentru persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilate care stă la baza înscrierii sau în avizul de înscriere. De asemenea, se stabileşte că „înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în A.E.G.R.M. sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise”.

În acest sens, se introduce un articol nou (art. 11)cu următorul cuprins:

” (1) Nu poate dobândi calitatea de operator/agent şi nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în AEGRM persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:

a) operatorul şi/sau agentul acestuia;

b) societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) participaţii ori care este controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia;

c) asociaţia sau fundaţia constituită de operatorul/agentul acestuia.

(2) Înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în AEGRM sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise.

Cu alte cuvinte, înregistrarea avizelor nu mai poate fi realizată de către bănci pentru clienții proprii, contractanți ai unui credit, pentru care sunt aduse în garanție anumite bunuri mobile.

S-a considerat că o parte la contract nu poate să-și înregistreze propriul act în arhivă întrucât există o incompatibilitate în acest sens. Înregistrarea formularelor de aviz, efectuarea înscrierilor în arhivă presupune anumite verificări ce trebuie efectuate de persoane independente de părțile contractului
 

Distribuie prin: