Interviu cu Dl. Avocat dr. Florin Petroșel, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților

Interviu cu Dl. Avocat dr. Florin Petroșel, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților

31 august 2016

Noile reglementări în domeniul Sistemului de pensii al avocaților și pașii care urmează pentru implementarea acestora

La data de 3 august 2016, au intrat în vigoare Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților  precum și Statutul Casei de Asigurări a Avocaților. Noua lege se deosebește în primul rând calitativ față de vechile reglementări. Per ansamblu, mecanismul de funcționare al sistemului de pensii a fost îmbunătățit substanțial, umblându-se practic la fiecare piesă, fie că a fost înlocuită, fie că a fost doar înnoită.

Dl. Avocat Dr. Florin Petroșel, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților, ne vorbește despre noile reglementări dar și despre pașii care urmează pentru implementarea acestora.

Domnule avocat, pentru început vă rugăm să ne spuneți de ce au fost necesare reglementări noi privind sistemul de pensii al avocaților, având în vedere că reglementările anterioare au funcționat cât se poate de bine, astfel încât avem un sistem de pensii fiabil?

Dl. Avocat dr. Florin Petroșel: Este adevărat că reglementările anterioare și-au făcut datoria foarte bine, însă timpurile s-au schimbat. Atât în plan european, cât și intern, legislația privind pensiile a evoluat substanțial în ultimii ani, astfel încât reglementările privind pensiile avocaților, la nivelul anului 2015 erau deja în contradicție cu aquis-ul comunitar.

Dacă ar fi să caracterizăm în câteva cuvinte legislația veche urmează să rețineți că normele cele mai importante au fost cuprinse în acte normative de rang inferior, respectiv Statutul și Regulamentul CAA, care nu au fost publicate niciodată în Monitorul Oficial.   

Aducerea la cunoștința asiguraților era realizată prin postarea acestora pe site-ul CAA, pe site-urile filialelor sau prin publicare lor în cadrul unor broșuri.

Am observat că normele nu erau cunoscute de asigurați, instanțe judecătorești sau autoritățile fiscale, care le ignorau în raționamentele lor ca și cum acestea nu ar fi existat. În plus, tehnica de redactare a fost cea existentă la nivelul anilor 2.000, normele conținând ambiguități, repetiții ale unor texte de mai multe ori chiar în cadrul aceluiași act și destule contradicții.

În acest context, s-a conturat necesitatea unei legi noi, care să integreze o serie de normative prevăzute în actele inferioare și să le dea forța legii, să fie  înlăturate toate neajunsurile din trecut care caracterizau normele aplicabile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, să avem o creație legislativă în spirit modern.

Concret, prin apariția Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, s-au realizat următoarele avantaje:

 • Reglementările cele mai importante au fost aduse la nivelului unui act de nivel superior, respectiv lege, care a fost publicată în Monitorul Oficial;
 • Tehnica de redactare a fost substanțial îmbunătățită;
 • Reglementările au fost puse în concordanță cu principiile europene din materia pensiilor;

Ne puteți spune, pe puncte, care sunt noutățile aduse de Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților  ?

Dl. Avocat dr. Florin Petroșel: Noua lege se deosebește în primul rând calitativ față de vechile reglementări. Per ansamblu, mecanismul de funcționare al sistemului de pensii a fost îmbunătățit substanțial, umblându-se practic la fiecare piesă. Voi încerca să enumăr punctual cele mai importante noutăți, pentru că așa cum vă spuneam, practic fiecare piesă a fost înnoită într-un fel sau altul. Așadar, sunt foarte multe elemente de noutate, pe care încerc să le sintetizez în continuare:

Personalitatea juridică a CAA și a filialelor a primit o reglementare mai bună;

 • Se face o departajare clară între conținutul legii, al statutului și al regulamentului;
 • Se reglementează pentru prima dată instrumente juridice la îndemâna autorităților sistemului propriu de asigurări sociale prin recunoașterea valorii de Titlu executoriu pentru decizia privind restituirea  sumelor încasate necuvenit, angajamentul de plată, decizia de impunere după control;
 • Pentru majorările de întârziere se prevede principiul limitării acestora la valoarea datoriei;
 • Datoriile la fondurile sistemului, principale şi accesorii, se sting în ordinea vechimii;
 • Prescripția este mult mai atent reglementată și în concordanță cu reglementările din codul de procedură fiscală aplicabil în sistemul de pensii publice;
 • Vârsta standard de pensionare  se uniformizează la 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Uniformizarea va avea loc gradual  pană în ianuarie 2035, conform dispozițiilor din Anexa nr. 1 la lege;
 • Stagiul complet de cotizare se uniformizează și el la 35 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Și în acest caz uniformizarea va avea loc gradual până în 2035, conform dispozițiilor din Anexa nr. 1 la lege;
 • Pensia anticipată, înlocuiește pensia de retragere anticipată definitivă din profesie și primește o reglementare mult mai clară;
 • Pentru pensia de invaliditate nu mai este condiționată de existența unui  stagiu minim necesar;
 • Consiliul de administrație al C.A.A. este format din 7 membri (5 avocați în activitate şi 2 avocați pensionari), din filiale diferite, aleși de Consiliul U.N.B.R. ;
 • Sucursalele sunt reglementate prin lege;
 • Jurisdicția sistemului de pensii al avocaților este reglementat mai clar.

Statutul Casei de Asigurări a Avocaților are un concept nou. Ne puteți vorbi despre inovațiile  care stau la baza actualului Statut?

Dl. Avocat dr. Florin Petroșel: Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, prin utilizarea procedeului denumit delegarea competenței de reglementare, a trimis mai multe instituții juridice spre Statutul CAA pentru reglementarea în detaliu. Acestea sunt următoarele;

 • Evidență drepturilor și a obligațiilor de asigurări sociale;
 • Alte venituri și alte cheltuieli care le completează pe cele prevăzute de lege;
 • Procentele de plată unică;
 • Modul de gestionare a fondurilor specializate;
 • Modul de contributie al pensionarilor care continua activitatea;
 • Modul de întocmire a dosarului de pensionare, procedura de depunere a cererilor etc
 • Alte condiții suplimentare ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de pensie
 • Modalitățile de plată a pensiilor
 • Alte situatii în care încetează/suspendă plata pensiilor
 • Organizarea C.A.A., a comisiei de cenzori a C.A.A., a filialelor și  a sucursalelor
 • Atribuțiile Consiliului, Președintelui și Comisie de cenzori a C.A.A.;
 • Modul de recuperarea sumelor plătite necuvenit
 • Reglementarea angajamentele de plata ce constituie titlu executoriu
 • Reglementarea deciziei de impunere întocmită în urma controlului, ce reprezintă titlu executoriu

Ce urmează în privința implementării noilor reglementări?

Dl. Avocat dr. Florin Petroșel: Legislația infra-parlamentară a sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților va fi completată printr-un codex denumit Regulamentul Codex al CAA, care va cuprinde următoarele regulamente tematice:

 • Regulamentul privind creanțele contributive
 • Regulamentul privind pensiile
 • Regulamentul privind contabilitatea C.A.A. și a filialelor
 • Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale
 • Regulamentul privind inspecția financiară
 • Regulamentul privind arhivarea electronică
 • Regulamentul privind regularizarea anuală a contribuțiilor

Prin Hotărârea nr. 140 din 27.07.2016 a Consiliul U.N.B.R. s-a aprobat strategia de întocmire a legislației secundare.

Aplicarea regulamentelor tematice se va face gradual, după adoptarea lor de către Consiliul UNBR, în conformitate cu prevederile art. 138 din legea 72/2016.

Distribuie prin: