Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Aducem la cunoștință, pe această cale, avocaților și tuturor autorităților publice adresa Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale privind, cităm: ”… o rețea de falsificare de documente care are ca scop obținerea atestării calității de avocat pe teritoriul spaniol pentru cetățeni din spațiul Uniunii Europene, în special cetățeni italieni.”

Lansarea programului de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS

Lansarea programului de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS

6 septembrie 2018

Uniunea  Națională a Barourilor din România și Centrul de Resurse Juridice au organizat astăzi, 6 septembrie 2018, la Hotel Ibis Gara de Nord, conferința de lansare a programului de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS.

În deschidere au luat cuvântul av. dr. Gheorghe Florea, președintele UNBR și dna. Georgiana Iorgulescu, Director executiv Centrul de Resurse Juridice, care au subliniat importanța educației juridice ca factor de creștere a accesului la justiție.

La conferință au fost prezenți domnii Alexandru Virgil Tașcu și Valentin Barbu, consilieri în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Dna Ramona Pavel, manager de proiect, a făcut o prezentare generală a programului Just Access, al cărui obiectiv general este îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare în rândul acestora şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale, ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor.

În cadrul programului vor fi derulate  campanii de informare/educaţie juridică și vor fi oferite servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică.

Pentru atingerea obiectivelor vor fi realizate următoarele demersuri :

• o campanie privind educaţia juridică în rândul tinerilor din 6 centre universitare ;
• crearea unor echipe multidisciplinare nonformale în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocat, jurist, asistent social, psiholog) ;
• crearea unor resurse de învăţare pentru profesionişti din domeniul juridic;
• elaborarea de propuneri de modificare reglementărilor privind asistența juridică din oficiu şi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Durata de implementare a programului este de 16 luni (22.06.2018 – 22.10.2019).

Grupul țintă este format din avocați în general și în mod special avocaţii care sunt înscrişi pe listele de ”curatori judiciari” și personalul angajat din carul barourilor cu atribuţii în legătură cu funcţionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică, inclusiv avocați din oficiu.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Date de contact:

Beneficiar – Uniunea Națională a Barourilor din România, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București, tel: 021/3134875, 021/3160739, fax: 021/3134880, www.unbr.ro, email:  justa@unbr.ro

Partener – Fundația Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului nr. 19, sector 2, București, tel: 021/212.05.20, 021/212.06.90, fax: 021/212.05.19, www.crj.ro, email: office@crj.ro